Теорії походження душі – 3 // Теории происхождения души – 3

пʼятниця, 5 березня 2010 р.

Продовження, початок тут: 1 | 2 >>>

4.3. Народження душ (традуціанізм)

Народження душ (традуціанізм) Інший погляд на походження душ, на думку В. Соловйова, спирається на онтологічні переконання стоїків, що визнавали духовне буття невіддільним від тілесного. Такі вчителі і отці Церкви як Тертуліан, Афанасій Великий, Іриней Ліонський, Григорій Богослов, Григорій Нісський, преп. Макарій, Анастасій Пресвітер вважали, що душа і тіло одночасно отримують свій початок і удосконалюються: душа твориться від душ батьків, як тіло від тіл батьків. Таким чином, “творіння тут розуміється в широкому сенсі, як участь творчої сили Божої, присутньої і необхідної усюди для всякого життя. Підставою для цього погляду служить те, що в особі прабатька Адама Бог створив рід людський: “від однієї крові Він вивів весь рід людський” (Дії 17:26). Звідси витікає, що в Адамі потенційно дані душі і тіло кожної людини. Але Божественне визначення здійснюється так, що і тіло і душа творяться, організуються (рос. созидаются) Богом, бо Бог все містить в своїй руці, “Сам даючи все життя і дихання, і все” (Діє. 17:25). Бог, створивши, організує (рос. созидает). Але це відбувається так, що від батьків до потомків переходить зараза гріха прародителя, — а цього не могло б бути, якби Бог творив їх з нічого. «Скажуть, — говорить Митрополит Макарій (Булгаков), — що таке творення душ від душ батьків для нас абсолютно нез'ясовне, коли людська душа є істота проста? Правда. Але для нас абсолютно нез'ясовне і те, щоб Бог, Дух найчистіший, міг народжувати з істоти свого Сина і зводити Святого Духа, не піддававшись ніякому діленню... Через те ще древні вчителі Церкви повторювали, що таємниця творіння наших душ зрозуміла одному Богові.»

Св. Григорій Богослов говорить: “Як тіло, спочатку створене в нас з пороху, зробилося згодом нащадком людських тіл і від первозданного кореня не припиняється, в одній людині вміщаючи інших: так і душа, вдихнута Богом, з цього часу сопривходить в утворюваний склад людини, народжуючись знов, з первинного сім'я (очевидно, по думці Григорія Богослова, насіння духовного) що уділяється багатьом, і в смертних членах завжди зберігаючи постійний образ... Як дихання в музичній трубі залежно від товщини труби породжує звуки, так і душа, що виявляється безсилою в немічному складі, являється в складі що зміцнився і виявляє тоді весь свій розум.”  Такий же погляд і Григорія Нісського.

О. Іоанн Кронштадтський в своєму «Щоденнику» міркує так: “Що таке душі людські? Це одна і та ж душа або одне і те ж дихання Боже, яке Бог вдихнув в Адама, яке від Адама і досі розповсюджується на весь рід людський. Всі люди, тому все одно, що одна людина або одне дерево людства. Звідси заповідь найприродніша, заснована на єдності нашої природи: “Полюби Господа Бога твого (Першообраз твій, Отця твого) всім серцем твоїм і усією душею твоєю, і всім розумінням твоїм. Полюби ближнього твого (бо хто ближче до мене ніж подібний до мене, єдинокровна мені людина), як самого себе.” Природна необхідність виконувати ці заповіді”.

Приймаючи думку про творіння людських душ від душ батьків, ми природно тим самим відкидаємо:

 • думку, ніби душі походять від насіння батьків, від якого походять і тіла, — думка, що очевидно допускає речовинність людської душі і її смертність разом з тілом;
 • думку, ніби душі походять самі собою від душ батьків, як тіла від тіл, що допускають, без сумніву, подільність душі, і отже, так само речовинність її і смертність, тому що істота, абсолютно нематеріальна, ніколи не може, без особливої творчої всемогутності, породити з себе яку-небудь іншу істоту;
 • нарешті, думку, ніби душі людські творяться Богом з нічого і посилаються Богом в тіла, що незручно примиряється з догматом православної Церкви про розповсюдження первородного гріха від батьків на дітей шляхом природного народження.

Коли ж саме творяться людські душі і з'єднуються з тілами? Утворення тіла, як речовинного, відбувається в утробі матері поступово; а душа, істота проста, може творитися тільки миттєво, і дійсно твориться і дається від Бога, по вченню православної Церкви, “в той час, коли тіло утвориться вже і зробиться здатним до прийняття її” (Прав. спов. ч. 1, відп. на питання 28). Так учили і стародавні вчителі Церкви і на доказ своїх слів вказували на слова пророка Мойсея: Вих. 21: 22-24. От як, наприклад, розкриває свою думку блаж. Феодорит: “Той же пророк (Мойсей) в законах своїх ще ясніше повчає, що спершу утворюється тіло, а потім вливається душа. Бо, кажучи про того, хто вразить вагітну жінку, він дає такий закон (текст церковнослов’янською):

«Аще же біются два мужа, и поразятъ жену непраздну, и изыдетъ младенецъ ея неизображенъ, тщетою да отщетится: якоже наложитъ мужъ жены тоя, подобающее да отдастъ: аще же изображенъ будет, да дастъ душу за душу, око за око… вредъ за вредъ» та ін. (Вих. 21: 22-25).

Цим самим (згідно грецького та церковнослов’янського перекладів) він дає зрозуміти, що неутворене або несформоване немовля ще не має душі, а те, що сформувалося має душу.” З іншого боку, можна вказати і на інші місця Священного Писання, з яких видно, що немовлята ще в утробі матері, до свого народження мають душі. Наприклад, про Ревеку сказано: «Сини в утробі її сталі битися» (Бут. 25: 22); свята Єлизавета говорить про саму собе перед Пресвятою Дівою Марією: «Коли голос вітання Твого дійшов до слуху мого, затріпотало немовля радісно в утробі моїй (Лук. 1: 44); порівн. Ієр (1: 5).

4.4. Транскреація душі в теорії Н. О. Лосського

Транскреація душі в теорії Н. О. Лосського Традиційно, християни говорять прихильникам вчення про перевтілення, що це вчення – єресь; воно було висловлене Орігеном і засуджене на V Вселенському соборі. Російський мислитель Николай Лосський (1870-1965), батько відомого богослова Володимира Лосського, відповідає на це наступним чином. «Насправді Оріген не був, мабуть, прихильником вчення про перевтілення. Йому належить вчення про передіснування душі і падіння її, засуджене едиктом імператора Юстініана і піддане анафематствованню в константинопольському синоді 543 р. Текст цього засудження такий: "Якщо хто говорить або думає, що душі людей передіснували, саме були раніше духами або святими силами, переситилися спогляданням Бога, пали і тому, охолонувши до любові Божої, стали називатися по-грецьки psyche і в покарання були занурені в тіла, – нехай буде анафема". Чи були 15 тез Орігена, анафематствовані константинопольським синодом, засуджені на V Вселенському соборі, невідомо. Питання це досі не вирішене істориками. Але саме собою розуміється, що вчення Орігена про передіснування душі, про падіння її і про творіння Богом матерії, як недосконалої оболонки для грішної душі, абсолютно неприйнятне. Не праві, проте, особи, які відкидають всяке вчення про творення Богом всіх душ при творенні світу, посилаючись на те, що теорія передіснування душі засуджена Вселенським собором. Якщо п'ятий собор і засудив це вчення, він мав на увазі лише ту його форму, в якій воно висловлене Орігеном. Тим часом вчення про передіснування душі може бути розвинене у вкрай різних видозмінах і може бути доповнене вченням про перевтілення теж з досить різними особливостями».

Всі три основні теорії походження душі, запропоновані в християнській літературі, креаціонізм (творіння душі Богом при зачатті або народженні), традуціонізм (виникнення нової душі з душ батьків) і вчення про передіснування (творіння душі при творінні світу), на думку Лосського, не можуть вважатися задовільними. Він вважає, що викладена ним «складніша теорія, що містить в собі вчення про передіснування душі і про подальшу транскреацію, є синтез двох теорій - теорії передіснування і теорії креаціонізму. Вона дає відповідь на питання про долю душі, що задовольняє вимогам справедливості і відповає любові Божій до творених Ним істот.»

Лосській захищає вчення про перевтілення в тій формі, як воно вироблене Лейбніцем під ім'ям метаморфози. Це вчення Лейбніц вважав прийнятним для християнських богословів, оскільки воно визнає, що перехід монади (субстанціального діяча) від тваринності до розумної людяності здійснюється завдяки додатковому творчому акту Бога, який він називає словом транскреація. Таке вчення про походження людини є поєднання теорії передіснування душі з теорією креаціонізму. Взагалі розвиток типів життя, про які Біблія оповідає, як про шість днів творіння, здійснюється шляхом вільної творчої діяльності грішних істот, проте не абсолютно самостійно, а за сприяння Господа Бога. Все добре, що виробляється в світі, досягається шляхом поєднання "природи" і "благодаті" Божої.
Лосській говорить, що в процесі перевтілення всі діячі рано чи пізно долають свій егоїзм і удостояться обоження по благодаті. Але оскільки процес розвитку здійснюється шляхом вільних творчих актів, то він часто буває не прямим сходженням вгору до Царства Божого, а містить в собі тимчасові падіння і відхилення вбік. Ту лінію розвитку, яка веде прямо до порогу Царства Божого, Лосській називає нормальною еволюцією.

Оскільки всякий діяч координований зі всім світом в його сьогоденні, минулому і майбутньому, то в підсвідомості діяча є передбачення його майбутньої досконалості в Царстві Божому. Це майбутнє є для кожного діяча його нормативна індивідуальна ідея . Совість діяча є оцінка ним своєї поведінки з погляду його нормативної індивідуальної ідеї. Тотожнісь особи діяча, не дивлячись на безліч перевтілень його, зберігається тому, що навіть і на тих ступенях його розвитку, на яких він не пам'ятає свого минулого життя, звички і здібності, вироблені в ньому, зберігаються в новому етапі життя у формі інстинктивних симпатій і антипатій, здібностей і умінь. Але особливо важливо те, що весь цей процес розвитку здійснюється у зв'язку з однією і тією ж нормативною індивідуальною ідеєю, завдяки чому всі етапи життя діяча утворюють індивідуальне єдине ціле.

«Багато осіб, – стверджує Лосський, – зустрівши приватну богословську думку, що відступає від традиційних вчень Церкви, поспішають затаврувати його словом "єресь". Вчення про перевтілення теж називають іноді єрессю. Звичайно при цьому не розуміють, що слід називати словом "ересь". Коли яке-небудь вчення не містить в собі прямого заперечення одного з догматів Церкви, тільки компетентний богослов може визначити, чи слід називати його єрессю».

Ось як заключає свої роздуми про ідею перевтілення «компетентний богослов» прот. О. Мень: «Християнство може прийняти в теорії реінкарнації лише думку про глибокий зв'язок, що існує між особистими "я". Але воно розкриває цей зв'язок через таїнство євангельської любові. У ній, за словами християнського філософа (Вишеславцева – ред.), "взаємопроникнення душ поза сумнівом існує, але воно не є "перевтілення" однієї індивідуальності в іншу, яке просто неможливе, бо індивідуальність є ця індивідуальність, а не інша."

Не менш важлива і інша сторона проблеми. Вчення про перевтілення витікає з філософії крайнього спіритуалізму, властивого Індії і платонівській традиції. Для цього переконання матерія є зло, тіло — гробниця або в'язниця, а справжню цінність має лише дух. "Чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку" — таке сповідання Церкви, яке говорить не про порятунок від світу, а про порятунок, освячення, прояснення Всесвіту...

Тут проходить вододіл між християнством і спіритуалізмом.»

5. Народні уявлення про походження душі

Народні уявлення про походження душі Народна міфологія, на відміну від богословської науки, не ставила прямо питання про початкову форму і місце доземного перебування душі. Визнаючи факт спадкоємства не тільки тілесних, але і "душевних" якостей дітьми від батьків, в народі, проте, не сумнівалися в створенні кожній людині індивідуальної душі. Можна упевнено говорити про те, що не дивлячись на, можливо, рідкісні приклади віри в переселення душ, народним уявленням була чужа ідея метемпсихоза. Найпереконливішим аргументом цього твердження служить детально розроблена тема "проводів" душі і її існування на тому світі, що вимагає постійної турботи тих, що живуть на землі, що займає центральне місце в похоронно-погребальній обрядовості православних слов’ян.

Мабуть, загальним для русьських уявлень можна рахувати просту констатацію факту принесення Ангелом душі від Бога, що залишало незрозумілим, має на увазі це формулювання яку-небудь безпосередню участь Бога в творінні кожної окремої душі або ж існування якихось абстрактного зібрання душ десь в потойбічному Божому світі. Друге припущення здавалося народу вірогіднішим, Воно не має відповідної міфологічної розробки, хоч і зустрічаються окремі повідомлення про те, що, за народними уявленнями, "душа — це істота, яка живе до народження людини і після її смерті". У його користь свідчать і деякі непрямі, зрозумілі лише з цієї точки зору міфологічні уявлення, про які буде сказано нижче. Існування душі в потойбічному світі як би уривалося земним періодом, початок і кінець якого бачився як переміщення душ Ангелами, що в народних віруваннях мало один і той же видимий вираз: падіння зірки трактувалося одночасно і як чиєсь народження, і як чиясь смерть. "Зірки падають — смерть або народження нової людини. Чия впаде — той помре. При народженні нового зірка переміщається так швидко, що угледіти не можна, і тому це переміщення так само називають падінням. У липні і серпні падає багато внаслідок того, що в ці два місяці більше всього вмирає і народиться народу".

Звичайна для народної філософії формула "душа дається від Бога", безумовно, мала на увазі перебування або хоч би створення її в раю. У вірші М. Ю. Лермонтова "Ангел" абсолютно безумовно говориться про звучання прекрасних пісень небесного світу в "душе младой", перенесеній Ангелом на землю — в світ "печали и слез". Абсолютно очевидно, що поет не претендував на оригінальність і не сумнівався в тому, що трактування теми близьке і зрозуміле читачам. Аналогічні міркування можна почути і в сучасному селі.

Як вже було сказано, "механізм" отримання душі не отримав канонічної розробки, проте в руських літописах ми знаходимо приклад майже документального опису зачаття, що дозволяє судити про погляди на даний предмет середньовічних книжників, праці яких, безумовно, впливали на формування народних уявлень. Я маю на увазі опис зачаття спадкоємця вел. кн. Оленою Глінською. Під час обітної подорожі, зрозуміло пішої, в Троїцький монастир до преподобного Сергія Радонежського княгиня не переставала молитися "про чадородіє синів" (до цього у неї народжувалися дівчата). І ось в долині, під самим монастирем вона "раптово побачила світоліпного ченця", що йшов їй назустріч і "імуща в руце отроча младо мужеск пол, которого внезапно і вверже в недра великой княгині і затем невидим бисть". Після цього княгиня спробувала обмацати руками у своїй пазусі вкинуте отроча і не знайшла його. Тоді вона "уразуміла биті посещенію великого чудотворца Сергія". І від того чудесного часу, "зачатся во чреве ее богодарованний наслідник русскому царствію". Мабуть, це єдиний сюжет, що зустрівся в російській історичній літературі, про чудесне зародження реальної особи, коли зачаття відбувається не просто з абстрактною допомогою небесних сил, а шляхом  явного привнесення істоти, що має вигляд людини, в лоно матері. Причому не може йтися про непорочне зачаття: православні автори ніколи б не висловили таку блюзнірську думку, що зрівнює земну, що до того ж живе подружнім життям, жінку (навіть при відомій сакралізації великокняжого подружжя) з Дівою Марією. Цей сюжет стає зрозумілим лише при зіставленні його з приведеною вище народною концепцією можливості початку життя, в основі якої — наділення Ангелом зачатого немовляти душею. Нагадаю, що в даному сюжеті закладений в лоно матері "отроч" не був матеріальний, оскільки княгиня "не знайшла його".

Своєрідною обрядовий-магічною модифікацією тієї ж концепції можна вважати дії по "викликанню" зачаття. За даними В. Харузіної, в Смоленському Вознесенському монастирі існувала різьблена дерев'яна, в половину аршина заввишки, фігура ангела, яку під час спеціального молебня давали потримати бездітним жінкам або ж пропускали у них під сорочкою, від комірця вниз. Крім того, жінки, охочі мати хлопчиків, жертвували зображенню чоловічий одяг, дівчаток — жіночий, який потім накидали на фігуру ангела. Швидше за все в основі такої обрядової дії поєднання двох уявлень — про ангела, що приносить душу, і ангельську зовнішність душі дитини, привнесеної (що необхідно для її зародження) в лоно матірі. Саме з цієї точки зору, тобто уявлення про необхідність з'єднання духовного і матеріального для зародження і розвитку немовляти, стає зрозумілим вкрай негативне відношення до викликання вагітності за допомогою чаклунства. У фольклорних сюжетах на цю тему діти зазвичай так само як би вносяться до лона матері, але ці діти свідомо неповноцінні і, більше того, часто ворожі світу людини, що цілком зрозуміло — вони зовсім не мають душі або отримують таку від нечистого.

Іноді вважали, що душу отримує дитина у момент народження. У будь-якому випадку народження мертвонароджених пов'язували з тим, що "Бог не дає душі дитині". Були і такі, які припускали, що до хрещення немовля позбавлене душі, або ж просто не замислювалися про які-небудь тимчасові рамки, не сумніваючись в тому, що "раз дитина зародилася, значить, і душа в ній буде". Саме тому смерть вагітної жінки частіше вважали гріховною, оскільки разом з нею гинуло інше, вже "одушевлене" або ж таке, що ще не отримало уготовану душу істота (наприклад: "Якщо вагітна помре, до раю не дійде"). Правда, зустрічалося повір'я з позитивною оцінкою смерті вагітної, також пов'язане з уявленнями про наявність душі у немовляти в утробі матері: "З двома душами, говорять, легше відповідь тримати". Ще більш гріховним вважалося навмисне позбавлення життя зачатого немовляти. Незалежно від точки зору на час появи душі, в народі однозначно оцінювали результат скоєного: "Душу занапастили, на білий світ не пустили". Серед розповідей про долю погублених в утробі матері дітей існують і сюжети, що зближують їх з "заложними" небіжчиками. Знищені фізично, ці діти проте продовжують в муках "зживати" свій вік в материнському тілі: "Як запарюють хлоп'ят, на тому світі крізь [його] ребра хлоп'ята дивитимуться".

6. Висновки

Висновки У Православній Церкві, після V Вселенського Собору набула поширення теорія творіння людських душ Богом в контексті народження їх від душ батьків. Це означає, що духовний початок, оживляючий тіло виникає від батьків у момент зачаття, а якісні поєднання духовних сил і здібностей походять від Бога. Тому, нова душа «не просте повторення або складання попередніх осіб. Вона є нова, неповторна особа, нова форма образу Божого, що виявляється в характерних поєднаннях духовних сил і здібностей», про що так само свідчить і блаженний Феодоріт вказуючи, що "Свята Церква, віруючи божественному Писанню, учить, що душа твориться разом з тілом, але не так, щоб з самим сім'ям, з якого утворюється тіло і вона отримувала буття, але що, по волі Творця, вона відразу ж є в тілі після його утворення".

Таким чином, завдяки особливому творчому божественному акту, по якому Творець увінчав людину Своїм «вдуновінням» на царство миру, він достовірно стає вінцем творіння, граничним виразом досконалості, владикою тварного світу і вічно незгасимим образом Творця.

Вищесказане визначає велику цінність кожної душі. Кожна душа, що приходить в світ, отримує особливе благословіння Боже.

У богословській науці залишилося невиясненим питання про механізм з'єднання душі і тіла. Розуміючи глибоку містичність цього акту, отці Церкви навіть не висували яких-небудь теорій. Мабуть, загальну точку зору висловив Григорій Богослов "простим зауваженням, що душа привходить і з'єднується з тілом невідомим чином".

Бібліографія

 1. Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), архим. Догматическое богословие. Троице-Сергиева Лавра, 2005. – с. 215-218.
 2. Аристарх (Лебедев), игумен. Происхождение человеческой души. // КДАиС. http://kdais.org.ua.
 3. Вениамин (Новиков), иером. Образ и подобие Божие в человеке // Катехизис. Издание УПЦ. К., 1991. – с. 95.
 4. Свт. Григорий Нисский. Человек есть образ Божий. М., 1995. – с. 29-30.
 5. Преп. Иустин (Попович). Философские пропасти. – 2-е изд., испр. – Издательский Совет Русской Православной Церкви, М., 2005. – с. 133.
 6. Камни преткновения // Время Мошиаха. http://old.moshiach.ru/study.
 7. Книга правил. - Троице-Сергиева Лавра, 1992.
 8. Листова Т.А. Народные представления о душе, связанные с деторождением [история Церкви] // Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIII-XX веках. Этнографические исследования и материалы. М., Наука, 2002. cc. 101-128. // Портал-Credo.Ru
 9. Лосский Н. О. Очерк собственной философии. // Социально-гуманитарное и политологическое образование. http://humanities.edu.ru/db/sect/5
 10. Лосский Н. О. Учение о перевоплощении // Библиотека Якова Кротова. http://www.krotov.info/spravki/temy/m/metempsi.html
 11. Майданский А.Д. Декарт и Спиноза о природе души: «мыслящая субстанция» или «идея тела»? // Психология и философия: возвращение души. Москва, 2003, с. 76-91. // http://caute.2084.ru/am/tex/anima.html
 12. Макарий (Булгаков), архиеп. Православно-Догматическое Богословие. – 3-е изд. – СПб., 1868. Т. 1.
 13. Мень Александр, прот. История религии. т. 3 // http://www.alexandrmen.ru/books/tom3/3_pril1.html
 14. Метампсихоз или переселение душ // Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры (Киев). http://psylib.kiev.ua.
 15. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Проблемы биоэтики // ВЭБ Центр Омега. http://www.wco.ru/biblio/tema14.htm#
 16. http://forum.babikov.com/viewtopic.php?t=171&sid=373e4dfdbda88130b473cf7b60faa66e#toptop
// Теории происхождения души //

0 коментарі:

Дописати коментарПопулярні публікації